Artykuły - Kraina OZA
 • Kilka słów o Fundacji Wspólnota Nadziei

  Fundacja powstała w 1998 roku. Misją Fundacji jest stworzenie systemu wsparcia dla osób z autyzmem i pokrewnymi zaburzeniami rozwojowymi oraz dla ich rodzin. Znaczy to, że Fundacja zmierza do zapewnienia osobom z autyzmem...

 • Niepełnosprawność i postulowane prawa osób z autyzmem - część 1

  Zarys wstępu do zagadnienia Tytułowa kwestia ma charakter interdyscyplinarny. To konstatacja tyleż banalna co wielce nieostra. Dotykamy zagadnienia będącego na styku, czy może pograniczu społecznie, kulturowo, prawnie i...

 • Podstawowe klasyfikacje. ICD10, ICF

  Wprowadzenie do lektury. Jednym z ważnych celów strony www.krainaoza.org jest prezentowanie i nieodpłatne udostępnianie programów/strategii, wiedzy, procedur, technik i zasad oraz kształtowanie postaw niezbędnych w...

 • Niepospolici - czyli praca i twórczość osób z autyzmem

  Mam zaszczyt przedłożyć Państwu, książeczkę pt. ”Niepospolici”. Przedstawia ona założenia, dokumentuje przebieg i ukazuje niektóre rezultaty projektu: ”Wsparcie zatrudnienia osób dorosłych z autyzmem”, pokazuje...

 • KONWENCJA O PRAWACH OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

  Wprowadzenie do lektury. Przedstawiony poniżej dokument to lektura podstawowa i obowiązkowa dla wszystkich osób związanych z szeroko rozumianą integracją, społecznym i zawodowym włączeniem, dla wszystkich, którym...

Jesteś pracodawcą?

Zobacz jakie korzyści czekają na Ciebie jeśli zatrudnisz osobę z autyzmem.

Dowiedz się więcej
Zobacz miejsca przyjazne osobom z autyzmem

Na forum

wejdź na forum

Partnerzy