Czy osoba ograniczona w zdolności do czynności prawnych może zawrzeć umowę o pracę? - Kraina OZA

Czy osoba ograniczona w zdolności do czynności prawnych może zawrzeć umowę o pracę?

Osoba ograniczona w zdolności do czynności prawnych może bez zgody przedstawiciela ustawowego nawiązać stosunek pracy oraz dokonywać czynności prawnych, które dotyczą tego stosunku. Jednakże gdy stosunek pracy sprzeciwia się dobru tej osoby, przedstawiciel ustawowy za zezwoleniem sądu opiekuńczego może stosunek pracy rozwiązać.  
Osoba ubezwłasnowolniona całkowicie, ponieważ nie posiada zdolności do czynności prawnych nie może stać się stroną stosunku pracy. powrót

Jesteś pracodawcą?

Zobacz jakie korzyści czekają na Ciebie jeśli zatrudnisz osobę z autyzmem.

Dowiedz się więcej
Zobacz miejsca przyjazne osobom z autyzmem

Na forum

wejdź na forum

Partnerzy