Kto zgodnie z prawem ma status osoby niepełnosprawnej? - Kraina OZA

Kto zgodnie z prawem ma status osoby niepełnosprawnej?

Zgodnie z treścią ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych za osoby niepełnosprawne uznaje się osoby, których niepełnosprawność została potwierdzona orzeczeniem: 
  • o zakwalifikowaniu przez organy orzekające do jednego z trzech stopni niepełnosprawności (umiarkowany, lekki i znaczny) lub 
  • o całkowitej lub częściowej niezdolności do pracy na podstawie odrębnych przepisów, lub 
  • o niepełnosprawności, wydanym przed ukończeniem 16 roku życia.

Osoby, które nie ukończyły 16 roku życia zaliczane są do osób niepełnosprawnych, jeżeli mają naruszoną sprawność fizyczną lub psychiczną o przewidywanym okresie trwania powyżej 12 miesięcy, z powodu wady wrodzonej, długotrwałej choroby lub uszkodzenia organizmu, powodującą konieczność zapewnienia im całkowitej opieki lub pomocy w zaspokajaniu podstawowych potrzeb życiowych w sposób przewyższający wsparcie potrzebne osobie w danym wieku. powrót

Jesteś pracodawcą?

Zobacz jakie korzyści czekają na Ciebie jeśli zatrudnisz osobę z autyzmem.

Dowiedz się więcej
Zobacz miejsca przyjazne osobom z autyzmem

Na forum

wejdź na forum

Partnerzy