O projekcie - Kraina OZA

O projekcie

Projekt ”PI-PWP EDU AUTYZM“ realizowany jest w ramach Priorytetu VII PO KL, Poddziałania 7.2.2 ”Wsparcie ekonomii społecznej“ i jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013.

Projekt realizowany jest przy współudziale trzech podmiotów którymi są: Fundacja Wspólnota Nadziei z siedzibą w Krakowie, Małopolski Związek Pracodawców w Krakowie oraz Stowarzyszenie WAI NOT z siedzibą w Belgii.

Celem głównym projektu jest poprawa dostępu do zatrudnienia oraz integracja społeczna osób ze spektrum autyzmu poprzez utworzenie platformy internetowej, która służyła będzie zarówno osobom z autyzmem jak i pracodawcom, pracownikom wyższych uczelni oraz studentom.

W trakcie realizacji projektu zmierzać będziemy do:
a)    podniesienia kompetencji zawodowych 100 osób  z autyzmem poprzez stworzenie narzędzi  zwiększających umiejętność poruszania się na rynku pracy
b)    podniesienia kompetencji 100 małopolskich pracodawców w zakresie warunków i korzyści wynikających z zatrudnienia osób z autyzmem
c)    podniesienia kwalifikacji 100 studentów dot. pracy z os. z autyzmem w kontekście zwiększenia ich szans na rynku pracy
d)    transferu dobrych praktyk w zakresie aktywizacji osób z autyzmem poprzez współpracę z belgijską organizacją WAI NOT przy tworzeniu platformy internetowej.  

Więcej o platformie, celu jej powstania i jej funkcjonowaniu dowiecie się Państwo z zakładki O PLATFORMIE.


Jesteś pracodawcą?

Zobacz jakie korzyści czekają na Ciebie jeśli zatrudnisz osobę z autyzmem.

Dowiedz się więcej
Zobacz miejsca przyjazne osobom z autyzmem

Na forum

wejdź na forum

Partnerzy