Pomoc - profil użytkownika - Kraina OZA

Profil użytkownika

Profil użytkownika dostępny jest dla zarejestrowanych i zalogowanych użytkowników portalu krainaoza.org.
 
Aby dowiedzieć się jak zarejestrować i zalogować się w portalu odwiedź zakładki
Rejestracja Logowanie w dziale Pomoc.
Zakładka Moje konto widoczna jest po zalogowaniu z portalu, poniżej menu głównego.
 


 
Po kliknięciu zakładki Moje konto użytkownik zostaje przekierowany do Profilu użytkownika.


 
W zakładce Moje konto użytkownik może zmienić Ustawienia konta, przeglądać swoje Szkolenia, pobrać swoje Certyfikaty, założyć Czat widoczny w portalu krainaoza.pl, zarządzać swoimi Przyjaznymi miejscami ,  przejść do działu Pomoc oraz wypełnić ankietę dotyczącą strony.
 
 
W Profilu, użytkownik może stworzyć swoją Lokalną witrynę, dzięki której będzie mógł zaprezentować swoją organizację. Każdy użytkownik może stworzyć jedną lokalną witrynę, która widoczna będzie w portalu krainaoza.pl w zakładce Grupy i organizacje.
 

W   tym  celu   należy   z   menu  Moje konto   wybrać   zakładkę  Ustawienia lokalnej witryny
i uzupełnić wymagane informacja. Są to: Nazwa strony, adres URL, który strona będzie posiadała oraz opis organizacji. Następnie należy kliknąć przycisk zapisz, a witryna będzie dostępna.

Użytkownik może tworzyć Grupy, do których może dodawać innych użytkowników platformy.  Grupa  będzie  widoczna  w portalu  krainaoza.pl w zakładce  Grupy i organizacje w ramach  Lokalnej witryny użytkownika.

 
Aby stworzyć nową grupę, należy kliknąć przycisk Dodaj grupę.
 
 
 
Pojawi się formularz dodawania nowej grupy, w którym należy wpisać nazwę grupy i kliknąć przycisk dodaj.

 
Następnie, z listy rozwijanej Osoby przypisane do grupy, należy wybrać nazwę grupy, do której chcemy dodać użytkowników. 
 
 

 
 
W polach wyszukiwania wpisz Nazwę lub adres e-mail użytkownika i kliknij wyszukaj. Pojawi się lista wyników z użytkownikami, którzy spełniają wymagane kryteria wyszukiwania. Aby dodać użytkownika do grupy, kliknij dodaj do grupy przy nazwie lub adresie e-mail wybranego użytkownika.

 
Użytkownik może także dodać Aktualności lokalne. W tym celu należy kliknąć zakładkę Aktualności lokalne w  menu  Moje konto.  Będą  one  widoczne  w  portalu  krainaoza.pl
w zakładce  Grupy i organizacje w ramach  Lokalnej witryny użytkownika.

Aby dodać Aktualność lokal, należy, w  formularzu dodawania aktualnośći, uzupełnić pola:  Tytuł, Treść i Data. Opcjonalnie, klikając przycisk wybierz plik, użytkownik może wybrać ze swojego komputera zdjęcie, które chce dodać do aktualności i zatwierdzić je przyciskiem załącz plik.


Następnie należy kliknąć przycisk dodaj, aby dodać aktualność do bazy. Zostanie ona przesłana do moderatora, który, po jej sprawdzeniu, opublikuje ją w witrynie lokalnej użytkownika.

 

Jesteś pracodawcą?

Zobacz jakie korzyści czekają na Ciebie jeśli zatrudnisz osobę z autyzmem.

Dowiedz się więcej
Zobacz miejsca przyjazne osobom z autyzmem

Na forum

wejdź na forum

Partnerzy