Regulamin - Kraina OZA

Regulamin

platformy e-learningowej KrainaOZA, w tym portali www.krainaoza.org oraz www.krainaoza.pl

Postanowienia ogólne i wstępne
 
Korzystając z platformy e-learningowej KrainaOZA akceptujesz zasady zawarte w niniejszym Regulaminie. Jeżeli nie zgadzasz się z Regulaminem platformy KrainaOZA, prosimy Cię, abyś z niej nie korzystał. 
 
Właścicielem platformy KrainaOZA (Platforma), składającej się z portalu www.krainaoza.org oraz portalu www.krainaoza.pl, jest Fundacja Wspólnota Nadziei (Fundacja) Więckowice, ul. Ogrodowa 17, 32 -082 Bolechowice, prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Fundacja Wspólnota Nadziei.
 
Fundacja zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie. Wprowadzane zmiany nigdy jednak nie naruszą głównej zasady: KrainaOZA nigdy nie sprzedaje i nie udostępnia osobom trzecim danych personalnych i adresowych użytkowników platformy  www.krainaoza.org oraz www.krainaoza.pl. Każdego użytkownika Platformy obowiązuje aktualny Regulamin, znajdująca się na stronie www.krainaoza.org/strona/regulamin.
 
Dane osobowe
 
Dane osobowe, które podajesz nam podczas rejestracji oraz podczas korzystania z platformy (imię i nazwisko, adres e-mail) traktujemy jako informacje w najwyższym stopniu poufne i nikt z zewnątrz nie ma do nich dostępu - nie udostępniamy ich żadnym osobom trzecim, firmom ani organizacjom. Służą one tylko i wyłącznie do komunikacji na platformie. Wymagane są tylko te dane, które są niezbędne do działania platformy oraz te, które są wymagane przepisami prawa. Niepodanie wymaganych danych uniemożliwi zakończenie operacji, której te dane dotyczą.
 
Użytkownik, rejestrując się na platformie KrainaOZA, wyraża zgodę: na przesłanie na jego wewnętrzną skrzynkę pocztową, znajdującą się w portalu www.krainaoza.pl, wiadomości od innych użytkowników oraz na dodawanie go do grup użytkowników.
 
Polityka cookies

Niektóre obszary portali  www.krainaoza.org oraz www.krainaoza.pl wykorzystują pliki cookies, czyli małe pliki tekstowe wysyłane przez serwer www i zapisywane na komputerze Użytkownika. Pliki te przechowują dane sesyjne, dzięki którym Użytkownik nie musi logować się przy każdej wizycie na stronie oraz dane, które usprawniają korzystanie ze strony poprzez automatyczne rozpoznawanie danego użytkownika przez serwer, zapamiętanie preferencji i ustawień strony, a tym samym pozwalają wygenerować przeznaczoną dla Użytkownika stronę. Cookies są nieszkodliwe dla komputera oraz użytkownika i jego danych. Pliki te nie gromadzą danych osobowych Użytkownika, ani nie zmieniają konfiguracji oprogramowania na komputerze Użytkownika. Pliki cookies mogą być w dowolnym momencie usunięte przez Użytkownika poprzez zmianę ustawień przeglądarki lub przejście w tryb ”prywatny”. Wyłączenie lub blokada plików cookies może mieć wpływ na funkcjonowanie Platformy, a w szczególności uniemożliwić logowanie lub powodować niewłaściwe działanie niektórych funkcji.
 
Warunkiem działania cookies jest ich akceptacja przez przeglądarkę i nie usuwanie ich z dysku.      
 
 
Warunki korzystania z platformy
 
Korzystanie z Platformy jest bezpłatne. Korzystać z niej mogą wyłącznie zarejestrowani użytkownicy, którzy przeszli procedurę Rejestracji i posiadają konto użytkownika. Użytkownik zobowiązuje się do przestrzegania Regulaminu, nie kopiowania struktur oraz nie dekompilowania kodu programów platformy. W przypadku niezastosowania się użytkownika do Regulaminu Platformy, Fundacja ma prawo wykluczenia go z grona użytkowników platformy.
 
Fundacja zastrzega sobie prawo czasowego zablokowania użytkownikowi dostępu do platformy z następujących przyczyn:
  • nie przestrzegania warunków Regulaminu przez użytkownika;
  • zaistnienia podejrzenia o korzystanie z platformy przez inne osoby podające parametry dostępu przyznane użytkownikowi;
  • zaistnienia podejrzenia o wykorzystywaniu informacji zawartych na platformie w celach nieuczciwej konkurencji,
    a w szczególności kopiowania bądź rekompilowania struktury oprogramowania platformy.
Odblokowanie dostępu może nastąpić wyłącznie po wyjaśnieniu przyczyny zablokowania oraz może wymagać przyznania użytkownikowi nowych parametrów dostępu. Jeżeli przyczyna zablokowania nie będzie wyjaśniona na drodze wzajemnych ustaleń między Fundacją w ciągu 7 dni roboczych od momentu zablokowania dostępu, Fundacja może żądać wykluczenia użytkownika z platformy.
 
Wyłączenie Odpowiedzialności

Fundacja Wspólnota Nadziei, jako twórca Platformy, dokłada wszelkich starań, aby przekazywane za jej pośrednictwem treści były wiarygodne, aktualne oraz zgodne z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa. Fundacja nie ponosi żadnej odpowie-dzialności za skutki samodzielnego wykorzystania tych danych przez użytkownika.

Fundacja nie ponosi żadnej odpowiedzialności za zawartość stron internetowych nie stanowiących własności Fundacji, do których odnośniki (linki) zostały zamieszczone na niniejszej Platformie, za wypowiedzi na forum dyskusyjnym oraz w czasie wirtualnych rozmów (czat).
 
Nota prawna
 
Niniejsza platforma e-learningowa, składająca sie z portali www.krainaoza.org oraz www.krainaoza.pl (Platforma), w tym jej struktura, projekt graficzny oraz zasoby (zarówno tekstowe, jak i multimedialne), stanowią wyłączną własność Fundacji Wspólnota Nadziei (Fundacja) oraz podlegają ochronie prawem autorskim zgodnie z Ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o Prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z dnia 23 lutego 1994 r., Nr 24, poz. 83, z późniejszymi zmianami). Kopiowanie oraz przetwarzanie elementów Platformy, informacji, tekstów, zdjęć czy też innych elementów graficznych i multimedialnych oraz znaków graficznych zamieszczonych na Platformie, do celów publicznych lub komercyjnych (m.in. w celu wykorzystania w całości, części lub w formie zmodyfikowanej w innych serwisach WWW, w publikacjach elektronicznych lub w wersji materialnej), bez uprzedniej zgody Fundacji Wspólnota Nadziei, jest zabronione.
 
Fundacja zastrzega sobie prawo do zmiany oraz poprawiania informacji zawartych na Platformie w każdym czasie, bez wcześniejszego powiadomienia użytkowników sieci Internet.             
 
Subskrypcja Newslettera
 
Subskrypcja elektronicznego Newslettera jest bezpłatna i wymaga podania w odpowiednim formularzu Twojego imienia i adresu e-mail. Wypełnienie tych danych w formularzu jest konieczne, jeśli chcesz otrzymywać Newsletter. Uzyskane w ten sposób dane są dodawane do listy mailingowej Newslettera. Adres e-mail jest niezbędny wysłania danemu czytelnikowi treści Newslettera, a imię pozwala nam na jego personalizację.
 
 
W celu uzyskania zgody na wykorzystanie elementów platformy należy skontaktować się z:
 
Fundacja Wspólnota Nadziei
Więckowice
ul. Ogrodowa 17
32 -082 Bolechowice
tel. 12 378-43-58, 606 837 302
fax 12 378 43 59
www: http://www.farma.org.pl/
e-mail: biuro@farma.org.pl
 

 Jesteś pracodawcą?

Zobacz jakie korzyści czekają na Ciebie jeśli zatrudnisz osobę z autyzmem.

Dowiedz się więcej
Zobacz miejsca przyjazne osobom z autyzmem

Na forum

wejdź na forum

Partnerzy