Wykaz aktów prawnych - Kraina OZA

Wykaz aktów prawnych

USTAWA z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych  z późniejszymi zmianami (Dz. U. 2011.127.721) 
USTAWA z dnia 23 kwietnia 1964 r.  Kodeks cywilny (Dz.U.1964 nr 16 poz. 93 z późn. zm.)
Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. 2004, nr 99, poz 1001 z późn zm.)
Ustawa Kodeks pracy (Dz.U. 1974, nr 24, poz. 141 z późn. zm.) powrót

Jesteś pracodawcą?

Zobacz jakie korzyści czekają na Ciebie jeśli zatrudnisz osobę z autyzmem.

Dowiedz się więcej
Zobacz miejsca przyjazne osobom z autyzmem

Na forum

wejdź na forum

Partnerzy