Będą zmiany w prawie korzystne dla opiekunów. - Kraina OZA

Będą zmiany w prawie korzystne dla opiekunów.


 
10 maja 2016 roku

W Senacie procedowany jest projekt nowelizacji ustawy o świadczeniach rodzinnych.  Wprowadzane są zmiany, które zostały nakazane przez Trybunał Konstytucyjny wyrokiem z października 2014 r.
Obecnie jest tak, że jeśli np. matka ma przyznane świadczenie pielęgnacyjne  na niepełnosprawne dziecko, to choćby w rodzinie było więcej niepełnosprawnych dzieci, ojciec pomocy już nie dostanie.
Po nowelizacji oboje rodzice będą mogli pobierać świadczenie pielęgnacyjne, każde na inne dziecko. Zmiany dotyczą także opiekunów dorosłych niepełnosprawnych. Gdy jedno z rodziców będzie zajmować się niepełnosprawnym dzieckiem, drugie może objąć opieką np. niedołężnego rodzica i jeśli dochody rodziny na to pozwolą, oboje dostaną wsparcie od państwa.
Trwają konsultacje społeczne nad projektami nowelizacji dwóch ustaw: o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz o świadczeniach przedemerytalnych. Mają one poprawić sytuację opiekunów po śmierci (lub utracie orzeczenia o niepełnosprawności) podopiecznego.
Ministerstwo Rodziny proponuje, by były opiekun, jak każdy tracący zatrudnienie, mógł się ubiegać o zasiłek dla bezrobotnych lub świadczenie przedemerytalne.
Dzięki proponowanym zmianom byli opiekunowie będą mogli zarejestrować się w urzędzie pracy i otrzymać zasiłek, skorzystać ze staży, szkoleń, kursów, dotacji i pożyczek na rozkręcenie własnej działalności gospodarczej. Będą również mogli ubiegać się o świadczenie przedemerytalne.
Organizacje zrzeszające opiekunów chciałyby aby prawo do zasiłku dla bezrobotnych lub wcześniejszej emerytury przysługiwało także gdy to opiekun jest zmuszony zrezygnować ze sprawowania pieczy nad niepełnosprawnym członkiem rodziny, np. gdy zapadnie na zdrowiu i sam wymaga pomocy. Resort rodziny twierdzi jednak, że państwa na to nie stać.
Nowe przepisy mają obowiązywać od 1 stycznia 2017 r. Zanim proponowane zmiany wejdą w życie, wsparcie dla opiekunów przyznawane jest po staremu.

W oparciu o ”Opiekun do poprawki”, Gazeta Wyborcza, 10 maja 2016

Krystyna Łyczakowska

powrót

Jesteś pracodawcą?

Zobacz jakie korzyści czekają na Ciebie jeśli zatrudnisz osobę z autyzmem.

Dowiedz się więcej
Zobacz miejsca przyjazne osobom z autyzmem

Na forum

wejdź na forum

Partnerzy


Warning: Unknown: write failed: Disk quota exceeded (122) in Unknown on line 0

Warning: Unknown: Failed to write session data (files). Please verify that the current setting of session.save_path is correct () in Unknown on line 0