Rekrutacja do projektu PFRON. - Kraina OZA

Rekrutacja do projektu PFRON.

 

3. kwietnia 2017 roku.


Zapraszamy osoby z zaburzeniami ze spektrum autyzmu do udziału w rekrutacji do trzeciego etapu realizacji projektu  pn. „ Wspomaganie osoby z autyzmem w placówce dziennej – tworzenie modelowego rozwiązania”, realizowanego przez Fundację Wspólnota Nadziei ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Celem projektu jest zwiększenie stopnia uczestnictwa w placówkach dziennych dla osób z autyzmem.

Termin nadsyłania zgłoszeń upływa z dniem 14 kwietnia 2017 r.

Beneficjentami ostatecznymi (uczestnikami) projektu mogą zostać dorosłe osoby niepełnosprawne z zaburzeniami ze spektrum autyzmu.

W procesie rekrutacji wymagane są następujace dokumenty:

- formularz zgłoszeniowy

- deklaracja uczestnictwa w projekcie wskazująca ukończony 18 rok życia oraz miejsce zamieszkania (zameldowania) na obszarze realizacji niniejszego projektu (tj. woj. małopolskie, śląskie lub podkarpackie)

- kserokopia/skan orzeczenia o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności

- kserokopia/skan dokumentu potwierdzającego zdiagnozowane zaburzenia ze spektrum autyzmu.

Szczegółowe informacje, dokumentację rekrutacyjną, znajdą Państwo na stronie Fundacji Wspólnota Nadziei, www.farma.org.pl, zakładka: Projekty.

powrót

Jesteś pracodawcą?

Zobacz jakie korzyści czekają na Ciebie jeśli zatrudnisz osobę z autyzmem.

Dowiedz się więcej
Zobacz miejsca przyjazne osobom z autyzmem

Na forum

wejdź na forum

Partnerzy


Warning: Unknown: write failed: Disk quota exceeded (122) in Unknown on line 0

Warning: Unknown: Failed to write session data (files). Please verify that the current setting of session.save_path is correct () in Unknown on line 0