Rekrutacja do projektu - środki z PFRON. - Kraina OZA

Rekrutacja do projektu - środki z PFRON.


Zapraszamy osoby z zaburzeniami ze spektrum autyzmu do udziału w rekrutacji do drugiego etapu realizacji projektu  pn. „Wzrost samodzielności dorosłych osób z autyzmem. Kompleksowy system wsparcia i rehabilitacji społecznej.” realizowanego przez Fundację Wspólnota Nadziei ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Celem projektu jest zwiększenie samodzielności osób niepełnosprawnych.

Termin nadsyłania zgłoszeń upływa z dniem 30 kwietnia 2017 r.

Beneficjentami ostatecznymi (uczestnikami) projektu mogą zostać osoby dorosłe niepełnosprawne z zaburzeniami ze spektrum autyzmu, które w chwili przystąpienia do projektu spełniają następujące warunki:
1. mają ukończony 18. r. ż.;
2. posiadają aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności (beneficjentami ostatecznymi projektu mogą być osoby niepełnosprawne, które przedstawią, najpóźniej w dniu przystąpienia do projektu, aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności lub aktualne orzeczenie o niepełnosprawności lub aktualne orzeczenie równoważne - orzeczenie lekarza orzecznika Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub orzeczenie o zaliczeniu do jednej z grup inwalidów);
3. są nieaktywne zawodowo.
Szczegółowe informacje znajdują się w Regulaminie rekrutacji.

powrót

Jesteś pracodawcą?

Zobacz jakie korzyści czekają na Ciebie jeśli zatrudnisz osobę z autyzmem.

Dowiedz się więcej
Zobacz miejsca przyjazne osobom z autyzmem

Na forum

wejdź na forum

Partnerzy


Warning: Unknown: write failed: Disk quota exceeded (122) in Unknown on line 0

Warning: Unknown: Failed to write session data (files). Please verify that the current setting of session.save_path is correct () in Unknown on line 0