Pozytywne strategie „zarządzania niepełnosprawnością” w miejscu pracy - Kraina OZA

Pozytywne strategie „zarządzania niepełnosprawnością” w miejscu pracy

Wprowadzenie do lektury.

W ramach tworzenia ”biblioteki“ czy też ”archiwum“ istotnych dokumentów/ narzędzi/procedur/strategii mogących pomóc aktywizacji społeczno-zawodowej osób ze spektrum autyzmu, przedstawiam Państwu ciekawą zwłaszcza dla pracodawców i przyszłych pracodawców w tym zwłaszcza. podmiotów ekonomii społecznej i ich menagerów, publikację dotyczącą kwestii ”zarządzania niepełnosprawnością“ w miejscu pracy. Przedstawione w niej zasady mają charakter uniwersalny (dotyczą wszystkich, a nie jedynie dotkniętych autyzmem osób niepełnosprawnych). Mimo dużego stopnia ogólności dokument wart jest propagowania, porządkuje bowiem obszar szeroko rozumianego zatrudnienia zarówno od strony pojęciowej/definicyjnej, strukturalnej/organizacyjnej, jak i temporalnej, związanej z etapami procesu zatrudnienia i pracy.
 
Oryginalne wydanie niniejszego opracowania, zatytułowane Managing disability in the workplace. An ILO code of practice, zostało opublikowane nakładem Międzynarodowego Biura Pracy w Genewie. Copyright © 2002 International Labour Organization. Przekład polski i wydanie za zgodą właściciela praw autorskich. Prawa autorskie polskiego przekładu posiada: © 2003 Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej.
 
Dokument opublikowano na bardzo dobrej (zawierającej wiele cennych informacji i materiałów) stronie Biura Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych: http://www.niepelnosprawni.gov.pl/publikacje/

Stronę tę bardzo polecam!

Jak tam czytamy: ”Jest to dokument Międzynarodowej Organizacji Pracy, przyjęty przez Trójstronne Spotkanie Ekspertów i Radę Administracyjną Międzynarodowego Biura Pracy w Genewie.
 
Kodeks ten jest przede wszystkim poradnikiem dla pracodawców, informującym jak przeprowadzać rekrutację osób niepełnosprawnych i jak utrzymać w zatrudnieniu osoby, które stały się niepełnosprawne w okresie zatrudnienia.”
 
Życzę miłej lektury.

kodeks_zarzadzanie_niepelnospraw.doc
                                                                                                          Opracował: Edward Bolak

powrót

Jesteś pracodawcą?

Zobacz jakie korzyści czekają na Ciebie jeśli zatrudnisz osobę z autyzmem.

Dowiedz się więcej
Zobacz miejsca przyjazne osobom z autyzmem

Na forum

wejdź na forum

Partnerzy