ŚWIAT SCLERY - ŚWIAT WSPÓLNY. Polska wersja piktogramów Sclera. - Kraina OZA

ŚWIAT SCLERY - ŚWIAT WSPÓLNY. Polska wersja piktogramów Sclera.Z dumą i radością donosimy, że w ramach projektu innowacyjnego Edu-Autyzm i tworzenia platformy internetowej KrainaOZA, Fundacja Wspólnota Nadziei zrealizowała ambitne i ważne zadanie przygotowania i bezpłatnego udostępnienia wszystkim zainteresowanym polskiej wersji piktogramów systemu Sclera.

Czym są piktogramy typu Sclera? (www.sclera.be)

To narzędzie służące do komunikacji alternatywnej. Jest to system belgijski. Stosowane tu piktogramy są głównie czarno-białe (białe symbole na czarnym tle). Piktogramy dostępne są w języku holenderskim, angielskim, niemieckim, hiszpańskim i francuskim. Obecnie, także i polskim. Pełen zbiór piktogramów w języku polskim (7 095) udostępniony jest na stronie http://sclera.be/en/picto/downloads .


Liczymy, że zbiór polskich piktogramów, będzie stale powiększany i uzupełniany, choć już obecnie jest słownikiem pojemnym o bardzo szerokim zastosowaniu. Cieszymy się, że polscy użytkownicy (osoby ze specjalnymi potrzebami w tym zakresie oraz profesjonaliści, rodziny i otoczenie tych osób) otrzymują narzędzie sprawdzone, intuicyjne i darmowe.

Oznaczanie przestrzeni, tworzenie planów dnia i planów aktywności, narzędzie do komunikowania własnych potrzeb, wyborów, odczuć, zastosowania w różnego typu komunikatorach, to tylko wybrane z pośród wielu możliwych implementacji.

Jak powstały piktogramy Sclera? Pomysł narodził się w dziennym centrum dla osób z niepełnosprawnością intelektualną w Terninck. Potrzeba tworzenia planów dnia oraz jasno i czytelnie ustrukturyzowanej przestrzeni zapoczątkowała działania na rzecz powstania tego narzędzia komunikacyjnego.

Piktogramy Sclera przeznaczone są głównie dla osób z niepełnosprawnością intelektualną lub/ i autyzmem oraz różnego typu zaburzeniami rozwoju mowy i języka, problemami poznawczymi, percepcyjnymi, neurologicznymi oraz dla wszystkich zainteresowanych.

W tworzeniu Sclery brali udział: Bart Serrien, Sam Serrien, Geert Barzin, Martine Harre, Chris De Rijdt i inni. Jak piszą autorzy system ma formułę otwartą i ewoluującą — ”nikt nie rodzi się z kompletną wyczerpującą bazą piktogramów w głowie”. Nie jest to bowiem tablica pierwiastków Mendelejewa. Oznacza to również, że oferowane nazwy (znaczenia) piktogramów nie są w sposób ”sztywny“ sprecyzowane i mogą ulec zmianie lub dookreśleniu. Autorzy dopuszczają i zakładają taką ewentualność. To system elastyczny i pragmatyczny. Niektóre piktogramy opisują sytuacje (zdarzenia), inne mogą mieć kilka znaczeń w zależności od zastosowanego kontekstu, część ma charakter abstrakcyjny, część znaczeń jest uwarunkowanych kulturowo. Autorzy budują na doświadczeniach i intuicjach własnych oferując po prostu jak piszą ”sugestie”. Zachęcają do dokonywania zmian, jeśli są one niezbędne lub pożądane, lub też wynikają ze specyfiki danego miejsca. Nadrzędne jest tu rozumienie przekazu. Kolejną zasadą systemu Sclera jest udostępnianie piktogramów bezpłatnie dla wszystkich. Można pobierać pojedyncze piktogramy lub cały zbiór bez żadnych kosztów. Autorzy chcą zerwać z mitem że wszelka skuteczność terapeutyczna wymaga nakładów finansowych. Oferują swój system wszystkim potrzebującym. Swoją pracę wykonują w czasie wolnym.

W pełni zgadzając się z tego typu podejściem i otwartością liczymy, że polska wersja piktogramów Sclera w solidnym i jasnym tłumaczeniu Doroty Wąsik przyczyni się do poprawy jakości życia osób z autyzmem i specjalnymi potrzebami komunikacyjnymi.

Piktogramy udostępniane są na podstawie Licencji Creative Commons (CC) http:// creativecommons.org/licenses/by-nc/2.0/be/deed.en, która pozwala twórcom zachować własne prawa i jednocześnie dzielić się swoimi wytworami z innymi.

Zezwala się na kopiowanie, dystrybucję, wyświetlanie i użytkowanie dzieła i wszelkich jego pochodnych pod warunkiem umieszczenia informacji o twórcy.

Zezwala się na kopiowanie, dystrybucję, wyświetlanie i użytkowanie dzieła i wszelkich jego pochodnych tylko w celach niekomercyjnych .

(Edward Bolak)

powrót

Jesteś pracodawcą?

Zobacz jakie korzyści czekają na Ciebie jeśli zatrudnisz osobę z autyzmem.

Dowiedz się więcej
Zobacz miejsca przyjazne osobom z autyzmem

Na forum

wejdź na forum

Partnerzy


Warning: Unknown: write failed: Disk quota exceeded (122) in Unknown on line 0

Warning: Unknown: Failed to write session data (files). Please verify that the current setting of session.save_path is correct () in Unknown on line 0