Refundacja kosztów zatrudnienia pracownika pomagającego osobie niepełnosprawnej - Kraina OZA

Refundacja kosztów zatrudnienia pracownika pomagającego osobie niepełnosprawnej

Informacje zgodne ze stanem prawnym na dzień: 2012-07-30

Kiedy możesz się ubiegać o refundację kosztów pracownika pomagającego  osobie niepełnosprawnej?
Możesz ubiegać się o taką refundację, zatrudniając pracownika pomagającego osobie niepełnosprawnej w pracy w zakresie czynności ułatwiających komunikowanie się z otoczeniem, a także czynności niemożliwych lub trudnych do samodzielnego wykonania przez pracownika w miejscu pracy.

Jaka jest maksymalna wysokość wsparcia?
Jeżeli złożysz wniosek, to możesz starać się o dofinansowanie, które stanowi iloczyn kwoty minimalnego wynagrodzenia i ilorazu liczby godzin w miesiącu przeznaczonych wyłącznie na pomoc pracownikowi niepełnosprawnemu i miesięcznej liczby godzin pracy pracownika niepełnosprawnego (liczba godzin przeznaczonych wyłącznie na pomoc pracownikowi niepełnosprawnemu nie może jednak przekraczać liczby godzin odpowiadającej 20% liczby godzin pracy pracownika w miesiącu).

Co należy zrobić, żeby otrzymać refundację?
Jeżeli chcesz otrzymać refundację kosztów zatrudnienia pracownika pomagającego  osobie niepełnosprawnej, powinieneś złożyć wniosek w jednostce organizacyjnej wyznaczonej przez starostę lub prezydenta miasta na prawach powiatu. Są to najczęściej: powiatowe centra pomocy rodzinie, miejskie ośrodki pomocy rodzinie, właściwe ze względu na miejsce zatrudnienia osoby niepełnosprawnej. Konieczne jest przedstawienie zaświadczenia lekarskiego wskazującego konieczność zatrudnienia osoby pomagającej niepełnosprawnemu w miejscu pracy.

Przydatne informacje:
Zwrotowi nie podlegają koszty poniesione przed podpisaniem umowy. Jeżeli została Ci przyznana inna kwota niż ta, o którą wnioskowałeś, w ciągu 14 dni od otrzymania informacji możesz ponownie złożyć wniosek. Prezes PFRON wyda decyzję o wysokości dofinansowania.

Podstawa prawna
 Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych


powrót

Jesteś pracodawcą?

Zobacz jakie korzyści czekają na Ciebie jeśli zatrudnisz osobę z autyzmem.

Dowiedz się więcej
Zobacz miejsca przyjazne osobom z autyzmem

Na forum

wejdź na forum

Partnerzy


Warning: Unknown: write failed: Disk quota exceeded (122) in Unknown on line 0

Warning: Unknown: Failed to write session data (files). Please verify that the current setting of session.save_path is correct () in Unknown on line 0