Czy zatrudniając osoby niepełnosprawne powinienem wiedzieć coś więcej niż to co mówi Kodeks pracy? - Kraina OZA

Czy zatrudniając osoby niepełnosprawne powinienem wiedzieć coś więcej niż to co mówi Kodeks pracy?

Przy zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oprócz regulacji Kodeksu pracy bardzo istotne jest odwołanie się do przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych jak również do ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Te dwa akty prawne pomogą nam w ustaleniu czym jest niepełnosprawność, jakie są normy czasu pracy osób z niepełno sprawnościami, do jakich szczególnych zachowań zobowiązani są pracodawcy zatrudniający osoby niepełnosprawne etc.


powrót

Jesteś pracodawcą?

Zobacz jakie korzyści czekają na Ciebie jeśli zatrudnisz osobę z autyzmem.

Dowiedz się więcej
Zobacz miejsca przyjazne osobom z autyzmem

Na forum

wejdź na forum

Partnerzy