Jakie przywileje czy uprawnienia ma osoba niepełnosprawna niepozostająca w zatrudnieniu? - Kraina OZA

Jakie przywileje czy uprawnienia ma osoba niepełnosprawna niepozostająca w zatrudnieniu?

Osoba niepełnosprawna zarejestrowana w powiatowym urzędzie pracy jako bezrobotna albo poszukująca pracy niepozostająca w zatrudnieniu ma prawo korzystać z usług lub instrumentów rynku pracy na zasadach określonych w ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2008 r. Nr 69, poz. 415, z późn. zm.

Osoba niepełnosprawna zarejestrowana w powiatowym urzędzie pracy jako poszukująca pracy niepozostająca w zatrudnieniu może również korzystać na zasadach takich jak bezrobotni z następujących usług lub instrumentów określonych w ustawie o promocji zatrudnienia takich jak m.in.:

  • szkoleń; 
  • stażu; 
  • prac interwencyjnych; 
  • przygotowania zawodowego dorosłych; 
  • badań lekarskich lub psychologicznych,
  • studiów podyplomowych, etc.


powrót

Jesteś pracodawcą?

Zobacz jakie korzyści czekają na Ciebie jeśli zatrudnisz osobę z autyzmem.

Dowiedz się więcej
Zobacz miejsca przyjazne osobom z autyzmem

Na forum

wejdź na forum

Partnerzy